Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. Norway

+47 952 71 122

FREM_Nettside_Bilder6.jpg

HVERDAGEN

FYSISK BEHANDLING / PERSONLIG UTVIKLING / RESTITUSJON

FREM HVERDAG er vårt konsept som skal hjelpe deg å hente ut ditt ubrukte potensial - både fysisk og mentalt. Vil du bli sterk, bevegelig
og lett? Vil du ha mer overskudd? Ønsker du å benytte hele din kapasitet? Du deler dine ønsker og behov med oss, og sammen finner vi verktøyene
og behandlingsteknikkene som hjelper deg fremover. Vårt mål er at du skal få motivasjon, oppnå mestring og personlig endring, slik at du kan smile maksimalt i en hektisk hverdag. Frems prestasjonsutviklere, muskelterapeuter og autoriserte kiropraktorer samarbeider
med fysioterapeuter og personlige trenere, som hjelper deg dit du ønsker å være.


VI TILBYR:

F2B : står for Fokus og Flytsone Behandling. Det er en behandlingsteknikk som gjør deg i stand til å fokusere bedre, kjenne igjen din flytsone, og som raskt vil gi deg ro og tilstede-værelse. Denne teknikken hjelper deg få klarhet i prioriteringene dine. Du vil oppleve sterkere evne til å kjenne igjen flytfølelsen og er et verktøy vi bruker dersom du trenger å bli mer tilstede I kroppen din når du skal navigere I hverdagen.

RESTITUSJON : Frems terapeuter har spesialisert seg på restitusjon. Restitusjon
er viktig for at kroppen skal hente seg inn og omstille seg. Gjennom trening, pusteteknikker og kostholdsråd hjelper vi deg til å få en effektiv restitusjonsprosess.

KIROPRAKTIKK OG MUSKELOPTIMALISERING : Gjennom kiropraktisk behandling og muskel / bindevesbehandling, øvelser og veiledning
hjelper vi deg med å bygge opp og vedlike- holde funksjonene i muskler, nerver og ledd. Slik blir du sterkere, mer bevegelig og balansert, og får energi til å gjennomføre det du ønsker å gjøre på raskest mulig måte. Frems kiropraktorer har seks års universitets-utdannelse og er medlem av Norsk Kiropraktorforening NKF. Våre behandlings-teknikker er utarbeidet i samarbeid med toppidrettsutøvere, for å gi deg raskest
mulig resultater.

PRESTASJONSUTVIKLEREN :  er en profesjonell sparringspartner som har som mål og gjøre deg mer bevisst på dine valg og belyse dine verdier og dine styrker. Målet er å gjøre deg mer målrettet i din hverdag, trening eller jobb. Vi ønsker at våre kunder skal smile mens de presterer og det oppnår de når de har eierskap til den beste utgaven av deg selv.