Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. Norway

+47 952 71 122

FREM_Nettside_Bilder4.jpg

TOPPIDRETT

Prestasjonsutvikling / fysisk behandling / råskap og tilstedeværelse
 

Gullmedaljer er et resultat av 5 forhold:
1 Innstilling, 2 Trening, 3 Restitusjon, 4 Prioriteringer,  5 Konkurranser

FREM TOPPIDRETT har spesialisert seg på behandling som gjør at kroppen absorberer mer trening og behandling som fremmer restitusjon.
Vi tilbyr teknikker som øker din evne til å kjenne flyt og skjerper ditt fokus. Sammen med vår prestasjonsutvikler jobber vi med
å få eierskap til din indre dialog og finne moduset du setter deg i når du trener, restituerer eller konkurrerer.

Våre prestasjonsutviklere, muskelterapeuter og autoriserte kiropraktorer samarbeider med fysioterapeuter og personlige trenere.
De hjelper deg fremover dit du ønsker å være. Vi kombinerer våre tjenester i tett samarbeid med ditt nåværende støtteapparat.


VI TILBYR:

PRESTASJONSUTVIKLEREN : er en profesjonell sparringspartner som har som mål og gjøre deg mer bevisst på dine valg og belyse dine verdier og din styrke. Målet er å gjøre deg mer målrettet på veien mot ditt mål. Vår prioritering er at våre kunder skal maksi-
mere prestasjoene sine og smile under hele prosessen.

 RESTITUSJON : FREMs terapeuter har spesialisert seg på restitusjon. Restitusjon
er viktig for at kroppen skal hente seg
inn og omstille seg. Gjennom trening, pusteteknikker og kostholdsråd hjelper
vi deg til å få en effektiv restitusjonsprosess.

KIROPRAKTIKK OG MUSKELOPTIMALISERING : Gjennom kiropraktisk behandling og muskel / bindevesbehandling, øvelser og veiledning
hjelper vi deg med å bygge opp og vedlike- holde funksjonene i muskler, nerver og ledd. Slik at du kan absorbere mer trening og restituere raskere.. FREMs kiropraktorer
har seks års universitetsutdannelse og er medlem av Norsk Kiropraktorforening NKF.
Våre behandlingsteknikker er utarbeidet
i samarbeid med toppidrettsutøvere,
for å gi deg raskest mulig resultater.

F2B : står for Fokus og Flytsone Behandling. Det er en behandlingsteknikk som gjør deg
i stand til å fokusere bedre, kjenne igjen din flytsone, og som raskt vil gi deg ro og tilstede-værelse. 

PERFORMANCE PLUS+ : Skal du konkurrere i dag, i morgen eller om en uke? 
Denne tjenesten er skreddersydd for deg
som vil forsterke råskapen din på raskest mulige måte.. FREMs prestasjonscoacher står klare til å hjelpe
deg med å forsterke fokuset, råskapen,  og flytfølelsen til å møte og kose deg med konkurransen du står ovenfor.